Rijnboog
Arnhem, 2001-2005
Masterplan 80 hec / 700.000 m2 construïts
Pla per la renovació del centre d'Arnhem, Holanda, des de 2001 a 2005, i desenvolupament de diferents fases fins 2009, que inclou la transformació completa dels teixits urbans de postguerra, la renovació del nucli històric d'Arnhem, la creació de noves infraestructures urbanes – un port urbà, un gran clúster cultural -, econòmiques (oficines) i d'oci, així com la recuperació urbana del front fluvial.
El pla, concebut com un procés per etapes i per unitats d'intervenció, planteja en la primera fase, la creació d'un port urbà com a gran infraestructura urbana per acostar el riu al centre històric, i dotar-lo amb un clúster cultural (agrupació de 2 grans teatres, equipaments culturals y galeries d'art) barrejat amb vivenda y oficines. El port, també pretén estimular la creació d'un nou recorregut, des de la renovada estació central, amb objecte de renovar els barris de postguerra.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Luc Vrojliks arq.
Col•laboradors: Jorge Perea, Mila Estrela, Age Flutiman, Xavier Fàbregas, Juan Pablo Saucedo arquitectes.
PROJECTES