Casernes de Sant Andreu
Barcelona, 2006-...
10,9 hec / 2.000 vivendes + 22 Equipaments (130.600 m2 vivendes, 11.730 m2 activitats, 100.300 m2 equipaments)
Operació estratègica de nova centralitat metropolitana al nord de Barcelona, basada en la transformació de les antigues Casernes militars de Sant Andreu, que pretén articular la continuïtat entre el Barri de Sant Andreu i Trinitat mitjançant la creació d'un barri de 2.000 vivendes i 22 equipaments públics (esportius, socials, hospitalaris, …). La nova ordenació, s'organitza en espina, amb barres de cases de perfil variable sobre l'Avinguda de Torres i Bages garantint el rol fonamental de l'avinguda com connector urbà de primer ordre. S'obren dos espais públics de gran importància urbana a ambdós costats de Torres i Bages: el Parc de les Casernes de Sant Andreu (21.000m2), que enllaça el carrer històric de Gran de Sant Andreu amb el barri de Trinitat al nord, i, a la dreta de Torres i Bages la Rambla de equipaments, que dona accés a la major part dels equipaments i enllaça Sant Andreu pel carrer Cinca amb el passeig de Santa Coloma. L'edificació sobre les barres, interpenetra i es barreja amb els espais públics creant per contacte i juxtaposició una variada tipologia d'elements urbans: passos, passatges, porxos i carrers peatonals que caracteritzen la urbanitat del conjunt.

Manuel de Solà-Morales arch. with Andreu Estany arch. (ESTEYCO) and Manuel Colomines (Paisatgisme)
Project team: Jorge Perea, Pilar Martí, Darine Corban, Jordi Peralta, archs.
PROJECTS