El Carme
Reus, 2002-2009-...
Nova ordenació / Nova edificacio / Espai públic
7.400 m2 àmbit / 11.100 m2 Habitatges i Comercial PB / 720 m2 Equipament / 4375 m2 Aparcament/ 3.700 m2 Espai públic
Proposta de reforma interior del Barri setcentista del Carme. Es proposen un seguit d'intervencions de naturalesa independent, complementaria i alhora, molt especifica i d'impacte estratègic, volent incidir en la vida urbana del barri. Les operacions milloren des del grau i forma d'accessibilitat del barri, el caràcter del seu espai públic i les dotacions d'equipaments, fins a proposar millores en cases i carrers del barri. L'obertura al Raval Martí Folguera i al carrer del Vent, tots dos molt comercials, són imprescindibles per assolir els objectius mencionats. En paral·lel la plaça amb el passeig són el contrapunt de la densa trama de carrers estrets del Barri del Carme.

col•laboradors: Isabel Tomé, Joan Caba, Adrià Carbonell, Amado Martín, Valeria Putzu, Marta Masferrer
PROJECTES