Winschoterkade
Groninguen, 1994-1995
Intervenció d’espai públic
Intervenció a Winschoterkade, un creuament de canals.
Petita incisió en l’espai del canal formada per una sèrie d’elements senzills
-una plataforma, un banc, una finestra, - que revelen la riquesa natural del lloc.

Manuel de Solà-Morales arq.
Col•laboradors: Anne-Lilke Krag Hansen, arq.
PROJECTES