Illa Diagonal
Barcelona, 1992
Projecte d’ordenació, urbanització i edificació 5,7 Ha / 105.000m2 construïts.(33.500 m2 comercial, 21.500 m2 oficines i 36.000 m2 hotel – centre de convencions + 150.000 m2 aparcament)
Complex multi usos previst com una de las àrees de nova centralitat establertes durant els JJOO per Barcelona. Es combina en un únic edifici, un
gratacels abatut de 400m sobre la Diagonal, un intens programa urbà d’usos comercials, oficines, oci i hotel. Entre les cruïlles dels carrers
Entença i Numància, ambdós de gran importància per la mobilitat ciutadana, el projecte fa de la permeabilitat de la planta baixa, de la fina
relació topogràfica entre els nivells i de la fragmentació volumètrica i programàtica els arguments fonamentals per situar-se sobre la Diagonal
i per plantejar un programa comercial de semblant mesura.
L’operació inclou a més l’ordenació de diversos equipaments annexes (un hotel construït al 2009) i la creació d’una carrer per sota de la Diagonal
de pas peatonal públic i rodat, d’accés a l’aparcament i que garanteix la continuïtat dels teixits urbans de Sarrià i Les Corts.

Manuel de Solà-Morales, Jose Rafael Moneo, arquitectes.
Col•laboradors: Mariano Moneo (Ing,. CCP ) Luis Tobella, Antón Pámies, Andrea Casiraghi, Francesc Santacana, Lucho Marcial, Felix Wettstein, arquitectes.
PROJECTES