Stationsplein
Leuven, 1996-2002
27.000 m2 àmbit 21.910m2 construïts 13.700m2 Espai Públic
Intervenció d’espai públic i infraestructures urbanes en l’entorn de l’estació central de trens de Lovaina, que inclou la remodelació de la Plaça de l’Estació com a nou vestíbul d’accés a la ciutat, una nova estació intermodal d’autobusos, la creació de nous túnels viaris subterranis de by-pass combinats amb un aparcament i nous accessos al sistema ferroviari.

El projecte redefineix l’àrea de l’estació central de Lovaina com a vestíbul d’accés a la ciutat en una operació que implica el soterrament de la ronda viària de Lovaina, al llarg de la plaça de l’estació, en dos llargs túnels fins el nivell -2 que enllacen directament amb un aparcament que dona servei a l’estació de trens i autobusos i a l’activitat comercial i lúdica de la nova plaça. Tancant la geometria de la plaça i ordenant el conjunt, a mode de gran cantonada, es situa la nova estació d’autobusos amb passos i accessos que serveixen també d’accés a les andanes de l’estació de tren i com a pas estratègic als barris del nord, a l’altra banda de la via.

Manuel de Solà-Morales, arq, amb Ron Vereeke, ing. CCP (SWK), Johan Cokelaere (ATELIER 33).
Col•laboradors: Javier Rui-Wamba , Andreu Estany (ESTEYCO), Stephen Collier, Daniel Mòdol, Ferran Blasco, Els Nules, Isabel Boluda, Jorge Perea, Juan Pablo Saucedo arq.
PROJECTES