Area Residencial Estratègica
Lleida, 2008
Projecte d’ordenació 61,4 Ha / 522.000 m2 construïts.(368.000 m2 residencial, 154.000 m2 comercial i oficines, 84.000 m2 sòl d’usos firals)
Gran operació urbanística a la perifèria de Lleida amb la funció de definir els nous accessos al centre urbà de la ciutat, el nou recinte firal i la posició dels grans equipaments comercials, la relació amb la infraestructura del Tren d’Alta Velocitat, i, sobretot, crear un nou barri mixte de vivendes y oficines. Es proposa un creixement mixte de vivenda (3.700 vivendes) y terciari basat en la idea d’un teixit urbà creat per acumulació de peces relativament independents, ordenades per la vialitat menor i els espais públics.
Els equipaments de menor escala, oficines, vivendes unifamiliars, blocs s’incrusten en aquesta organització, creant per desencaix una complexa trama de possibilitats urbanes que permetrà superar en la seva execució, el rigor simplificador del planejament. La vialitat major actua com accés a la ciutat central, a mode de noves avingudes arbrades, ordenant en la cruïlla amb la Carretera N-240 de Barcelona les peces comercials majors, i en el contacte amb el riu Segre, el Complex Firal de la ciutat, atorgant-li simultàniament un marcat caràcter públic.

Manuel de Solà-Morales arq. amb XavierFrigola ing. de CCP (CRITERI)
Col•laboradors: Jordi Peralta, Joan Caba, arquitectes,
PROJECTES