Plaça de la Marina
Málaga, 1986-1989
Infraestructura / Espai públic / Edificació
En el centre urbà de Malaga, s’ordena la Plaça de la Marina com un espai peatonal -balconada
sobre el port- guanyant sobre l’ocupació anterior circulatòria. El projecte s’organitza en dos
nivells (aparcament inferior i plaça superior) relacionats per grans abertures de llum, amb
l’antiga traça del baluart del port com a base per la composició de paviments i circulacions.

Manuel de Solà-Morales, arq. amb Victor Martinez Segovia, ing. CCP
Col•laboradors: Juan Lorenzo, Maria Rubert de Ventós, arquitectes.
PROJECTES