Moll de la fusta
Barcelona, 1982
Pla director, Urbanitzacio i Edificació. 97.000 m2 d’espaio públic (750 m x 7,5x2 Rondes + Parking 10.500 m2)
Ordenació de la façana marítima de Barcelona i operació d’obertura de la ciutat històrica de Barcelona cap el mar. Sobre els 130 m del passeig de Colom conflueixen múltiples demandes de caràcter infraestructural i cívic: Traçat de la Ronda Litoral (4 carrils), el Passeig de Colom (6+2 carrils en superfície), aparcament públic, trànsits peatonals cap el front de mar, demanda d’una quantitat substancial d’espais públics.

La seqüència d’infraestructures s’ordena i acumula sobre l’escassa franja lliure entre la façana urbana i el front marítim. Es resol en una secció oberta al mar que emfatitza la relació entre les infraestructures i els usos ciutadans. A nivell de la ciutat, un gran passeig a mode de balcó domina l’espai del port i resol l’obertura de la ciutat al mar. El nivell del port presenta una gran explanada per grans actes de la ciutat.

Manuel de Solà-Morales, arq. amb Joaquim Pascual, ing. Industrial, Jordi Torella, ing. CCP
Col•laboradors: Oriol Clos, Josep Quintana, Dolores Febles, arquitectes.
PROJECTES