Operaplein
Amberes, 2004-2009-...
Projecte d’ordenació, urbanització, infraestructures i edificacions
39.500 m2 Àmbit 37.984 m2 Espai públic 20.225 m2 túnels i parking
Transformació urbanística del centre urbà d’Amberes en l’entorn de l’Opera. El projecte proposa la organització
decidida en superfície i subsòl de les infraestructures existents (viàries, metros i premetros), els nous espais
públics i les noves edificacions. La proposta avarca la construcció d’un túnel (2+2) de bypass de la zona central
vinculat a un gran parking subterrani, la remodelació de les estacions de metro y premetro de l’Opera
d’Amberes i la urbanització dels espais públics de superfície.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Johan Cokelaere (Atelier 33), SAM
Col•laboradors: Jorge Perea, Guust Selhorst, Isabel Tomé, Bo Yoon, Wissam Khairalla, Marta Masferrer, Juan Pablo Saucedo arquitectes.
PROJECTES