Passeio Atlántico
Porto, 2000-2004
Projecte d’Ordenació, Urbanització i Edificació de tot el conjunt
Intervenció en el front marítim de Porto en el seu contacte amb Matosinhos, redefinint el Parc da Cidade de Porto y la seva relació amb el sistema litoral de platges, els Jardins de Montevideo, i els passejos marítims a tot el llarg de l’avinguda de Montevideo.
La transformació de l’avinguda Marginal en viaducte allibera el contacte del Parc da Cidade amb les platges atlàntiques creant un espai barreja d’ambdues condicions i permetent la redefinició del Parc da Cidade. En un dels extrems del viaducte, la plaça Zarco es converteix en una gran rotonda desdoblada que allotja un aparcament interior i realitza transició entre la vialitat metropolitana, el Parc i les platges. En l’altre, un gran edifici transparent d’usos lúdics intensifica l’us coster i les activitats de parc i platja.
Al llarg de l’avinguda de Montevideo, es planteja un passeig a dos nivells: un alt lligant la cadena de parcs i jardins de l’avinguda, i un baix, entre les roques, combinant els usos lúdics amb els passejos entre l’oceà i les roques.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Joao Fonseca ing. CCP(ENCIL), Bet Figueres, Isabel Diniz (TAVA) Paisatgistas
Col•laboradors: Nuno Monteiro, Marta Labastida, Xavier Fabregas, Ignacio Estrella, arquitectes
PROJECTES