Ville Port
Saint-Nazaire, 1998-2002
108.000 m2 Ordenació (61.900 m2 Espais Públics, 46.700 m2 Exterior + 15.000 m2 Base)
El projecte Ville-Port ambiciona superar l’aïllament i separació que ha caracteritzat la relació entre Saint-Nazaire i les seves drassanes portuàries, separació establerta per teixits industrials en el pla de Le Maresquier des del massiu bombardeig de la Segona Guerra Mundial. Es planteja una seqüència d’operacions d’espai públic –explanades i places, un aparcament- acompanyades de programes urbans – d’oci (cines), comercials (supermercat) i de vivenda pública- amb objecte de crear relacions visuals i els trajectes físics entre el centre urbà i la Base. Aquestes operacions culminen amb l’apropiació ciutadana de la Base Submarina en el seu interior -mitjançant una gran plaça coberta amb programa d’oci i museístic - i en la seva coberta – per un carrer en rampa que enllaça amb els espais públics- a mode de gran plaça - mirador sobre el port i la desembocadura del Loira.
Són operacions estratègiques sobre el sentit de l’espai, on l’acte fonamental és l’apropiació ciutadana del port i la transformació del significat mental de la presència i us de la Base Submarina.

Manuel de Solà-Morales arq. amb Javier Rui-Wamba (ESTEYCO) Ing. CCP, Atelier Ruelle (paisatgisme)
Col•laboradors: Oriol Clos, Andrea Gropello, Juan Pablo Saucedo arquitectes.
PROJECTES